Інтелектуальна розмова з читачем. Рецензія на навчальний посібник О. З. Ватаманюка «Бізнес-економіка», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17
ORCID ID:

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

21.09.2018

Номер випуску

2018 - № 3 (34)

Cторінка

152-153

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

001.92

ISSN print

2411-5584

Анотація

Рецензія на навчальний посібник О. З. Ватаманюка «Бізнес – еконо-
міка», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018

Ключові слова

немає

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

152

Список літератури

немає

15.09.2018