ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗМОВА З ЧИТАЧЕМ. РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК О. З. ВАТАМАНЮКА «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА», ЛЬВІВ, ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, 2018

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Перемоги, 54/1
ORCID ID:

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

21.09.2018

Номер випуску

2018 - № 3 (34)

Cторінка

152-153

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

001.92

ISSN print

2411-5584

Анотація

ні

Ключові слова

ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

152

Список літератури

ні

15.09.2018