ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ

Автор

, кандидат юридичних наук, Харків, Чернишевська, 80
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

13.06.2011

Номер випуску

2011 - № 4 (7)

Cторінка

132-138

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.5:656.02

ISSN print

2218-8010

Анотація

Визначено види транспортного коридору. Обґрунтовано, що поняття «міжнародний транспортний коридор» та «національний транспортний коридор» слід розглядати як організацію.

Ключові слова

Транспортний коридор, види транспортних коридорів, організація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 132-138

Список літератури

1. Про першочергові заходи щодо створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.1996 р. № 1512 // ЗПУ України. — 1996. — № 21. — Ст. 588.
2. Про створення в Україні транспортних коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.1996 р. № 1324 // ЗПУ України. — 1996. — № 19. — Ст. 543.
3. Новікова А. М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / А. М. Новікова. — К. : НІПМБ, 2003. — 494 с., В. К. Ковальский. Становление таможенного дела на территории Николаевской области (с древних времен до образования города Николаева) / В. К. Ковальский // Митна справа. — 2003. —
№ 6. — С. 88–92.
4. Концепция согласованной транспортной политики государств — участников СНГ на период до 2010 года : Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 15.09.2004 г. [Электронний ресурс]. — Режим доступа : http:// www.rada.gov.ua.
5. Сіваченко І. Ю. Вільні економічні зони : навч. посіб. / І. Ю. Сіваченко, Н. О. Кухарська, М. А. Левицький. — К. : Дакор Алеута, 2002. — 480 с.
6. Неруш Ю. М. Логистика : учебник / Ю. М. Неруш. — М. : ТК Велби, Проспект, 2006. — 520 с.
7. Шестак О. І. Інфраструктура міжнародних транспортних коридорів / О. І. Шестак // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління : тези доп. першої наук.-практ. конф. Ч. 2 : Економіка і управління. — К. : КУЕТТ, 2003. — С. 125–134.
8. Погребицький М. Напрями розвитку транспортного комплексу та системи міжнародних перевезень / М. Погребицький // зб. наук. праць НАДУ при Президентові України. — 2006. — № 1. — С. 355–365.
9. Солімов А. Міжнародний транспортний коридор № 5 — південна артерія Європи [Електронний ресурс] / А. Солімов // AUTOPROFI. — 2002. — № 20 (214). — С. 3. — Режим доступу : http://www.autoprofi.ua/2002/N20/1/3.php.
10. Філіпенко О. В. Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Філіпенко. — К., 2004. — 211 с.
11. Про автомобільні дороги : Закон України від 08.09.2005 р. № 2862-ІV // Відом. Верхов. Ради України. — 2005. — № 51. — Ст. 556.
12. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94 // Відом. Верхов. Ради України. — 1994. — № 51. — Ст. 446.
13. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001р. № 2346-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. — 2001. — № 29. — Ст. 137.
14. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 13. — Ст. 52.

528total visits,2visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.05.2011