Структура редакційної колегії

Голова редакційної колегії

Заступники голови редакційної колегії

Відповідальний секретар

Редакційна Рада  збірника, основними завданнями якої є:

 • розробка концепції, стратегічних цілей та пріоритетних завдань видавничої діяльності;
 • розробка, аналіз та актуалізація тематики збірника відповідно до світових тенденцій розвитку економічної та юридичної науки;
 • розвиток співробітництва з редакційними колегіями наукових журналів та інших наукових видань України та країн ЄС;
 • проведення наукових конференцій, «круглих столів» з актуальних економічних та юридичних проблем з публікацією наукової інформації у збірнику;
 • індексування збірника у міжнародних науково-метричних базах; реєстрація у наукових бібліотеках зарубіжних країн;
 • рецензування статей;
 • консультування членів редколегії щодо стратегічних питань розвитку видання;
 • забезпечення дотримання етичних норм наукових досліджень та запобігання недобросовісній практиці публікацій.

Наукова редакція, завданнями якої є:

 • перевірка рукописів статей на відповідність технічним вимогам та вимогам щодо структури і оформлення, дотримання етичних норм публікацій;
 • організація рецензування статей, поданих для опублікування в збірнику (підбір рецензентів; консультування рецензентів щодо вимог процедури рецензування; документальне оформлення висновків щодо доцільності публікації тощо);
 • рецензування статей;
 • укладення ліцензійних згод на публікацію статей з авторами;
 • передавання рукописів статей, рекомендованих редакційною радою до опублікування, до видавництва «Право» для виконання коректорських робіт та друкування у типографії;
 • здійснення контактів з авторами статей;
 • консультування авторів щодо публікації статей у науковому збірнику.

146total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська