СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИTКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, старший викладач, Харків, Пушкінська, 53
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

27.01.2017

Номер випуску

2017 - № 1 (28)

Cторінка

54-62

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

338.45+615

ISSN print

2411-5584

Анотація

Проаналізовано зміни динаміки виробництва основних видів фармацевтичної продукції за період 2010–2015 рр. Виявлено стійку тенденцію зростання обсягів виробництва у вартісному вираженні, зростання операційної рентабельності та скорочення кількості підприємств-виробників за рахунок зменшення малих підприємств. Про зростання виробничих можливостей фармацевтичних підприємств свідчить збільшення сукупної валюти балансу переважно за рахунок залученого капіталу.

Ключові слова

Фармацевтична галузь, виробництво, динаміка, розвиток, тренди, імпортозаміщення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 54-62

Список літератури

1. Аналитический отчет. Фармацевтический рынок Белоруссии [Електронний ресурс] / Инвестиционная компания Юнитер. – Режим доступу: http://www.uniter.by.
2. Демченко Н. В. Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості і перспективи реалізації / Н. В. Демченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/2. – С. 56–60.
3. Державний реєстр лікарських засобів України [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/stat?opendocument.
4. Котвіцька А. А. Дослідження сучасних підходів до формування асортиментної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Соц. фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 2. – С. 37–43.
5. Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення : нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова та ін. ; за ред. А. С. Немченко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 360 с.
6. Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Фролова Г. І. Конкурентоспроможність підприємств фармацевтичної галузі України / Г. І. Фролова, В. Ю. Фролова // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 1(17). – С.146–152.

518total visits,2visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.12.2016