Пріоритетні завдання

Пріоритетними завданнями редакційної колегії є:

  • розвиток теоретичних і прикладних досліджень правової економіки в Україні та країнах ЄС, наукова апробація та поширення їх результатів;
  • розширення кола авторів журналу на основі співробітництва з науковцями України та зарубіжжя;
  • збільшення кількості наукових статей, опублікованих англійською мовою;
  • відкриття у 2016 р. нової рубрики «Національне та міжнародне бізнес-право: теоретичні та прикладні аспекти»;
  • індексація збірника у міжнародних науково-метричних базах та реєстрація у бібліотеках зарубіжних країн;
  • підготовка збірника до індексації у міжнародній науково-метричній базі Scopus.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська