ПРОБЛЕМИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

26.02.2018

Номер випуску

2018 - № 1 (32)

Cторінка

162-175

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.242:004.9

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена розгляду стану ринків соціальних медіа та інших інформаційних послуг в умовах глобалізації. Актуальність розгляду проблеми монополізації даних ринків та неврегульованості всесвітніх монополій інформаційної інфраструктури є вкрай очевидною. Важливо визначити кордони та межі регулювання даних ринків, форми зловживання своїм становищем компаній-монополістів та, нарешті, законодавче забезпечення на наднаціональному рівні.

Ключові слова

антимонопольне законодавство, монополізація ринку, монополії, антимонопольне регулювання, соціальні мережі, інформаційні послуги, соціальні медіа, інформаційна інфраструктура.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 162-175

Список літератури

1. Katsiaryna S. Baran, Kaja J. Fietkiewicz, Wolfgang G. Stock. Monopolies on Social Network Services (SNS) Markets and Competition Law. Inventing Information Science in the Networked Society: Proceedings of the 14th International Symposium on Information Science (Zadar, Croatia, 19th – 21st May 2015). Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, 2015. Р. 424–436.
2. Linde F., Stock W. G. Information Markets. A Strategic Guideline for the I–Commerce. Berlin, Germany; New York, NY: De Gruyter Saur, 2011. 261 p.
3. Weber R. H. Competition law issues in the online world. 20th St. Gallen International Competition Law Forum (ICF) (St. Gallen, April 4th and 5th 2013). URL: https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/publikation/2013/04_April/SSRNid2341978.pdf.
4. Nadkarni A., Hofmann S. G. Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences. 2012. Volume 52. Issue 3. P. 243–249.
5. Служба обміну зображеннями Flickr. URL: https://www.flickr.com/9 (дата звернення: 15.12.2017).
6. Служба обміну відео YouTube. URL: http://www.youtube.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
7. Служба соціальних закладок Delicious. URL: https://delicious.com/9 (дата звернення: 15.12.2017).
8. База знань Wikipedia. URL: https://www.wikipedia.org/9 (дата звернення: 15.12.2017).
9. Мікроблог соціальних мереж Twitter. URL: https://twitter.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
10. Cоціальна мережа Facebook. URL: https://www.facebook.com/9 (дата звернення: 15.12.2017).
11. Cоціальна мережа Renren. URL: http://www.renren-inc.com/zh (дата звернення: 15.12.2017).
12. Cоціальна мережа ВКонтакті. URL: https://vk.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
13. Пошукова система Google. URL: https://www.google.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
14. Аукціонна платформа eBay. URL: http://www.ebay.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
15. Інтернет-сервіс для продажу онлайн-книжок Amazon. URL: http://www.amazon.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
16. Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union С 326. 2012. 26 жовт. P. 00001–0390. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
17. Регламент № 19/65/ЄЕС від 2 березня 1965 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій. Official Journal. 06.03.1965. 036. P. 0533–0535. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1521097834510&uri=CELEX:31965R0019.
18. Регламент Ради (ЄЕС) № 4064/89 від 21 грудня 1989 р. щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання. Official Journal. 30.12.1989. L 395. P . 0 0 0 1 – 0 0 1 2 . U R L : h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / G A /ALL/?uri=CELEX:31989R4064.
19. Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service / European Commission – Press release. 27 June 2017. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm.

16.02.2018