ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОПТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Полтава, Першотравневий, 5
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

189-196

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

349.42

ISSN print

2218-8010

Анотація

Присвячено дослідженню специфіки правового регулювання розміщення та фінансової підтримки створення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. Визначено поняття та види інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції. Надано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

Ключові слова

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції, інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції, сільськогосподарська продукція.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 189-196

Список літератури

1. Алейнікова О. В. Механізм формування інфраструктури аграрного ринку / О. В. Алейнікова // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 24. — С.144–148.
2. Апопій В. В. Інфраструктура оптового ринку агропродовольчих ресурсів України: проблеми розвитку / В. В. Апопій, О. І. Шалева, І. О. Лапощук // Регіон. економіка. — 2010. — № 2. — С.191–198.
3. Бачуріна І. В. Інфраструктура аграрного ринку та її роль у розвитку аграрного сектору України / І. В. Бачуріна // Агросвіт. — 2007. — № 15. — С. 23–26.
4. Мостовий Г. І. Проблеми формування інфраструктури аграрного ринку в регіоні / Г. І. Мостовий, Г. О. Андрусенко // Актуальні пробл. держ. управління. — 2002. — № 1(12). — С. 125–134.
5. Косенко В. В. Інфраструктура аграрного ринку: ідентифікація понятійного апарату / В. В. Косенко // Актуальні пробл. держ. управління: зб. наук. пр.: у 2 ч. — Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. — № 2(17). − Ч. 2. — С. 30–33.

632total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

13.05.2013