ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА СФЕРУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000‑0001‑7612‑7639

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

08.09.2017

Номер випуску

2017 - № 3 (30)

Cторінка

74-84

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346:347.721

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена окремим питанням реформування господарського механізму національної економіки. Звернуто увагу на необхідність врахування суспільно-економічного феномену «економічна влада» та її різновидів, необхідність суттєвої корекції змісту господарського законодавства в цьому контексті та з’ясування сутнісних відмінностей в правових режимах функціонування малого, середнього та великого бізнесів. Особливої актуалізації в статті надано проблемі законодавчого забезпечення усіх суспільних відносин, що виникають у процесі формування та реалізації економічної політики держави та окремих її напрямів.

Ключові слова

Правовий господарський порядок, економічна влада, малий бізнес, правові режими господарювання, державна економічна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 74-84

Список літератури

1. Череповський Є. В. Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. 21 с.
2. Стадник К. О. Господарсько-правова політика в сфері законодавства про економічну концентрацію: автореф. дис. … канд. юрид. Харків, 2016. 22 с.
3. Усатий В. О. Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. 20 с.
4. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2008. 20 с.
5. Юсупов В. А. Господарсько-правове забезпечення зовнішньоекономічної політики держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2009. 20 с.

21.06.2017