ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.12.2012

Номер випуску

2013 - № 1 (12)

Cторінка

166-185

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

342.1

ISSN print

2218-8010

Анотація

Досліджено проблему повноти та системи викладення в Конституції України питань конституційно-правового забезпечення функціонування економічних відносин у контексті намагань модернізувати текст чинної Конституції України шляхом розроблення проекту нової.

Ключові слова

Економічна система, конституційний економічний порядок, Кабінет Міністрів України, право власності, суб’єкти господарювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 166-185

Список літератури

1. Барабаш, Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв’язку / Ю. Г. Барабаш // Право України. — 2012. — № 1–2. — С. 77–96.
2. Тодыка, Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка. — Х. : Факт, 1999. — С. 132. — 320 с.
3. Скупинський, О. В. Конституційно-правові засади економічної системи України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. В. Скупинський. — Х., 2011. — С. 3.
4. Задихайло, Д. В. Конституційний економічний порядок: проблеми систематизації нормативно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2006. — № 4 (47). — С. 131.
5. Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави як основи законодавчого забезпечення економічної політики / Ін-т екон.-правов. дослід. НАН України // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. збірн. : спецвип. 6 «Конституційний процес в Україні». — 2008. — № 2 (7). —
С. 209–210.
6. Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави як основи законодавчого забезпечення економічної політики / Інститут економіко-правових досліджень НАН України //Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. збірн. : спецвип. 6: «Конституційний процес в Україні». — 2008. — № 2 (7). — С. 207.

203total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.11.2012