НАУКОВА ДИСКУСІЯ В РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО » З КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ , ОБ ҐРУНТОВАНИХ У МОНОГРАФІЇ С. А. ДАВИМУКИ І Л. І. ФЕДУЛОВОЇ «КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ : ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ »

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пл. Свободи, 4
ORCID ID:

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

22.05.2018

Номер випуску

2018 - № 2 (33)

Cторінка

149-172

Тип статті

Тези доповіді на конференції

Код УДК

001.895:330

ISSN print

2411-5584

Анотація

Ні

Ключові слова

Ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

149-172

Список літератури

Ні

16.04.2018