МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ В ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000-0002-4567-0310

В рубрицi

Економічна теорія права;

Підписано до друку

21.04.2017

Номер випуску

2017 - № 2 (29)

Cторінка

36-49

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1:339.92

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито зміст інтеграційних процесів у сучасному бізнесі, сутність та види стратегічних альянсів. Обґрунтовано особливості утворення міжнародних стратегічних альянсів юридичних фірм та їх відмінності від альтернативних структур. Доведено успішність альянсів, які виникають на базі злиття юридичних фірм. Проаналізовано суперечності міжнародних стратегічних альянсів в юридичному бізнесі.

Ключові слова

юридична фірма, міжнародний стратегічний альянс юридичнихфірм, злиття юридичних фірм, міжнародні юридичні мережі.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

36-49

Список літератури

1. Гаррет Б. Стратегические альянсы : пер. с англ. / Б. Гаррет, П. Дюссож. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 332 с.
2. Иванова Т. Ю . Теория организации / Т. Ю . Иванова, В. И. Приходько. – СПб :Питер, 2004. – 269 с.
3. Понятие международного стратегического альянса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://adload.ru/page/up_0214_526.htm.
4. Wilson R. Todd (2005). Early Stage Companies and Strategic Business Alliances [Електронний ресурс] / R. Todd Wilson. – Режим доступу: http://www.theiplawblog.com/2005/07/articles/webtech/early-stage-companies-and-strategicbusiness-alliances/.
5. Bower W. Strategic Alliance as a Prelude to Merger [Електронний ресурс] /W. Bower. – Режим доступу: file:///D:/ %D0 %9C %D0 %BE %D1 %97 %20 %D0 %B4 %D0 %BE %D0 %BA %D1 %83 %D0 %BC %D0 %B5 %D0 %BD %D1 %82 %D0 %B8/ %D0 %9D %D0 %B0 %D1 %83 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B2 %D1 %96 %20 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %82 %D1 %96/ %D0 %A1 %D1 %82 %D0%B0 %D1 %82 %D1 %82 %D1 %96 %20 %D0 %B2 %20 %D0 %BF %D1 %96 %D0 %B4 %D0 %B3 %D0 %BE %D1 %82 %D0 %BE %D0 %B2 %D1 %86 %D1 %96/Strategic %20Alliance %20as %20a %20Prelude %20to %20Merger %20- %20 FindLaw.htm#sthash.cJWBo9Or.dpuf.
6. Офіційний сайт MSI Global Alliance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msiglobal.org/about-us/who-we-are/.
7. Офіційний сайт World Services Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldservicesgroup.com/wsg_practicegroups.asp?type=industry.
8. Profile. About Ecovis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecovis.com/en/profile/.
9. Компания СMS International B. V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://of.ru/company/cms-international-b-v.
10. CMS – ваш международный партнер на рынке юридических и налоговых услуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cmslegal.ru/Pages/default.aspx.
11. Лако М. Альянсы иностранных юридических фирм [Електронний ресурс] /М. Лако // Юрид. бизнес. – 2008. – № 3. – Режим доступу: http://www.legal-business.ru/archive-03-2008/236.
12. Офіційний сайт TMI Associates [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tmi.gr.jp/english/global/foreign.html.
13. Our history [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hoganlovells.com/en/about-us.
14. Стратегические альянсы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hoganlovells.com/ru/strategicalliances.
15. Костюк Г. В. Дослідження сучасних конкурентних стратегій [Електронний ресурс] / Г. В. Костюк, І. О. Дубровська. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/116.pdf.
16. Лахути Н. Сети, в которые юристам попасть полезно [Електронний ресурс] /Н. Лахути.– Режим доступу: http://www.lawfirmmanagement.ru/articles/262-usefulnets.html.

946total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.02.2017