КОНКУРЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000-0002-4567-0310

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

21.10.2016

Номер випуску

2016 - № 3 (26)

Cторінка

113-123

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334.758:005.332.4

ISSN print

2411-5584

Анотація

Розкрито зміст концепції конкурентного управління. Обґрунтовано необхідність та кінцеву мету конкурентного управління. Охарактеризовано особливості та основні етапи конкурентного управління юридичною фірмою. Виявлено зв’язок конкурентного управління юридичною фірмою із стратегічним менеджментом.

Ключові слова

Юридична фірма, конкурентне управління, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, стратегічний менеджмент.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 113-123

Список літератури

1. Огляд ринку юридичних послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kuluar.com.ua/2016/03/31/ohlyad-rynku-yurydychnyh-posluhukrajiny.
2. Бутовченко К. Форум звернув увагу на 4 основні тенденції розвитку ринку правничих послуг [Електронний ресурс] / К. Бутовченко // Закон і бізнес. – 2016. – 5–11 берез. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/122130-nazvano_4_osnovni_tendencii_rozvitku_rinku_yuridichnih_poslu.html.
3. Венгриняк Х. Адаптація роботи в часи великих змін [Електронний ресурс] / Х. Венгриняк // Юрид. газ. – 2014. – 7 серп. – Режим доступу: http://yurgazeta.com/publications/legal-business/adaptaciya-roboti-v-chasi-velikih-zmin.html.
4. Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко та ін. – Х. : Право, 2014. – 204 с.
5. Менеджмент юридичної фірми [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко та ін. – Х. : НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 135 с. – Режим доступу: http://library.nulau.org.ua.
6. Шевченко Л. С. Конкурентное управление : учеб. пособие / Л. С. Шевченко. – Харьков : Эспада, 2004. – 520 с.
7. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы : монография / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим и др. – Харьков : ИД «ИНЖЕК», 2008. – 240 с.
8. Заутер-Закс С. Управление предприятием с ориентацией на окружающую среду / С. Заутер-Закс // Проблемы теории и практики упр. – 1993. – № 1. – С. 110–116.
9. Р едченко К. Новые аспекты управленческого контроля / К. Р едченко // Менеджмент сегодня. – 2003. – № 4. – С. 2–10.
10. Райс Э. Маркетинговые войны. Юбилейное издание / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с.
11. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
12. Елена Кибенко о юридическом бизнесе в Харькове для ЮРЛИГИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kopartners.com.ua/pr/elena-kibenko-oyuridicheskom-biznese-v-harkove-dlya-yurligi.
13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 5076-17.
14. Конкурентна противага. Дискусія [Електронний ресурс] // Укр. юрист. – 2013. – № 7–8. – Режим доступу: http://www.ukrjurist.com/?article/362.
15. Венгриняк Х. Етичні питання в юридичному бізнесі [Електронний ресурс] / Х. Венгриняк // Юрид. газ. – 2014. – 28 серп. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/ etichni-pitannya-v-yuridichnomu-biznesi-.html.

309total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.09.2016