КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН: ЗАВДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, інспектор відділу аспірантури і докторантури, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

118-125

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346:796-799

ISSN print

2218-8010

Анотація

Статтю присвячено проблемі комерціалізації спортивних відносин в Україні. Запропоновано створення спортивних клубів як суб’єктів організаційної діяльності спортсменів-професіоналів.

Ключові слова

Комерціалізація, професійний спорт, спортивні організації.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 118-125

Список літератури

1. Заярний О. Суб’єкти спортивних правовідносин / О. Заярний // Юрид. вісн. України. — 2011. — № 52. — С. 110.
2. Васильев С. В. Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и рассмотрение споров в области профессионального спорта: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / С.В. Васильев. — М., 2006.
3. Про фізичну культуру і спорт : Закону України // Відом. Верхов. Ради України. — 2008. — № 3808-ХІІ. — Ст. 4.
4. Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України [Електронний ресурс] / Р.В. Чередник. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/ 2011_42/Cherednik.pdf
5. Задихайло Д. В. Економічна система як органічний об’єкт законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. правов. наук України. — 2012. — № 4 (71). — С. 214, 215.
6. Про громадські об’єднання : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2013. — № 1. С. 1.
7. Про фізичну культуру і спорт : Закону України // Відом.Верхов. Ради України. — 2008. — № 3808-ХІІ. — Ст. 38.

192total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.04.2013