ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

08.09.2017

Номер випуску

2017 - № 3 (30)

Cторінка

45-55

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1:339.166.5(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Обґрунтовано структуру зовнішньоекономічного сектору інтелектуальних послуг національної економіки на основі економіко-теоретичного та статистично-нормативного підходів. Проаналізовано стан та динаміку зовнішньоекономічних інтелектуальних послуг з досліджень та розробок, професійних і консалтингових послуг.

Ключові слова

Інтелектуальні послуги, зовнішньоекономічний сектор інтелектуальних послуг, міжнародне інтелектуальне співробітництво, експорт та імпорт інтелектуальних послуг.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 45-55

Список літератури

1. Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу: монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2014. 404 с.
2. Марченко О. С., Ярмак О. В. Національна інноваційна система як інтегратор знань: монографія. Харків, 2012. 430 с.
3. Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці: монографія. Харків, 2016. 243 с.
4. Марченко О. С., Пронкіна Л. І. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій. Вісник Тернопільського економічного університету. 2014. № 3. С. 77–86.
5. Марченко О. С. Консалтинг як складова нематеріальної економіки. Економічна теорія та право. 2015. № 1 (20). С. 65–76.
6. Марченко О. С., Ярмак О. В. Інвестиційний ефект як складова якості та чинник конкурентоспроможності інтелектуальних послуг. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Спеціальний випуск. Варна, 2016. С. 646–650.
7. Матросова Л. М., Єчина Л. В. Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України. Економічна теорія та право. 2016. № 3. С. 56–68.
8. Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП): затв. наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року № 69. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-klasifikaciyi-zovnishnoekonomichnih-poslu-doc136046.html.
9. Про внесення змін до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП): Наказ Державної служби статистики України від 07 березня 2014 року № 57. URL: http://zakon.sop.com.ua/regulations/2341/8392/8393/465197/.
10. Зовнішня торгівля України послугами у I кварталі 2017 році. Експрес-випуск 15.05.2017 № 178/0/08.3вн-17. URL: www.ukrstat.gov.ua.

29.06.2017