ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ДОВІРИ НА РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000-0003-4761-9620

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

21.12.2012

Номер випуску

2013 - № 1 (12)

Cторінка

42-50

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330. 1: 330; 341, 1

ISSN print

2218-8010

Анотація

Розкрито знаннєву основу довіри суб’єктів ринку консалтингових послуг як чинника мінімізації трансакційних витрат. Доведено, що інформаційні переваги економічних агентів обумовлюють ситуацію несприятливого відбору, подолання якої базується на знаннях про репутацію покупців і продавців
консалтингових послуг, а баланс їх очікувань забезпечує взаємну довіру та укладення контракту.

Ключові слова

Інформація, знання, довіра, репутація, очікування, ринок консалтингових послуг, трансакційні витрати.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 42-50

Список літератури

1. Корнаи, Я. Честность и доверие в переходной экономике / Я. Корнаи // Вопр. экономики. — 2003. — № 9. — С. 4–17.
2. Ляско, А. Доверие и трансакционные издержки /А. Ляско // Вопр. экономики. — 2003. — № 1. — С. 42–58.
3. Акерлоф, Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм / Дж. Акерлоф // THESIS. — 1994. — Вып. 6. — С. 91–104.
4. Менар, К. Экономика организаций / Клод Менар : пер. с франц. ; под ред. А. Г. Худокормова. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 160 с.
5. Олейник, А. Н. Институциональная экономика: учеб. пособие / А. Н. Олейник. — М. : ИНФРА-М, 2000. — 414 с. — (Серия «Высшее образование»).
6. Акерлоф, Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер ; пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева. — 2-е изд. — М. : ООО «Юнайтед Пресс», 2011. — 273 с.
7. Інститут довіри в економіці та суспільстві (огляд за матеріалами міжнародної наукової конференції). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Usoc/2010_3/157-167_3’10.pdf

212total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.11.2012