ДОСЛІДЖЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ І ПОКАЗНИКАМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пр. Леніна, 9а
ORCID ID:
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пр. Леніна, 9а
ORCID ID:
, студентка, Харків, пр. Леніна, 9а
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.10.2014

Номер випуску

2014 - № 4 (19)

Cторінка

81-91

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.101.541

ISSN print

2218-8010

Анотація

Досліджено характер взаємозв’язку макроекономічних та монетарних показників через розрахунок показників конкурентоспроможності на макрорівні та якості ВВП. Проаналізовано щільність взаємозв’язку між основними макропоказниками та показниками монетарної політики. За допомогою проведеного кореляційно-регресійного аналізу побудовано схему причинно-наслідкових зв’язків між показниками.

Ключові слова

Монетарна політика, інструменти монетарної політики, конкурентоспроможність національної економіки, макроекономічна конкурентоспроможність країни, показник якості ВВП.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 81-91

Список літератури

1. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісн. Нац. банку України. – 2011. – № 5. – С. 20–30.
2. Гончарук Т. І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та їх використання / Т. І. Гончарук // Вісн. Укр. акад. банків. справи. – 2009. – № 1 (20). – С. 17–19.
3. Дані офіційного сайту Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Дані офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
5. Всемирный экономический форум. Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/6219.
6. Ставицький А. В. Часові ряди [Електронний ресурс] : електронний підручник / А. В. Ставицький. – Режим доступу: http://www.andriystav.cc.ua.
7. Руденко З. М. Механізм грошово-кредитної політики у факторному аналізі макропоказників України / З. М. Руденко, В. В. Бабенко // Вісн. Ун-ту банків. справи Нац. банку України. – 2010. – № 1 (7). – С. 249–253.
8. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук Л. В. Кривенко ; [Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. Синюченко та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 210 с.

971total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.09.2014