ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

107-117

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.14:67.08

ISSN print

2218-8010

Анотація

Присвячено з’ясуванню та правовій характеристиці кола суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності з поводження з відходами.

Ключові слова

Господарська діяльність з поводження з відходами, утилізація відходів, небезпечні відходи.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 107-117

Список літератури

1. Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації / Френсіс О’Доннелл та ін. — К.: ВАІТЕ. — 38 с.
2. Віннічук Ю. В Україні 54 мільйони кубометрів сміття / Ю. Віннічук // Екон. правда. — 2012. — 6 черв.
3. Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації / Френсіс О’Доннелл та ін. — К.: ВАІТЕ. — 38 с.
4. Сміття стане «дорогим задоволенням» // Україна комунальна. — 2012. — 20 черв.
5. Метлова Л. П. Теорія та практика поводження з відходами (на прикладі Донецької області): монографія / Л. П. Метлова. — Донецьк, НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2004. — 168 с.
6. Карпищенко А. И. Ресайклинг как резерв энергосбережения / А. И. Карпищенко, В.В. Черненко, Г.А. Боровик // Методы решения экологических проблем (Выпуск №2): монография / под ред. Л.Г. Мельника, В.В. Сабадаша. — Сумы: Университет. книга, 2005. — С. 467- 476.
7. Боронос В. М. Еколого-економічна ефективність утилізації відходів промислових підприємств / В. М. Боронос, І. В. Марчук // Вісн. СумДУ. Сер. Економіка. — 2007. — № 2. — С 5- 17; Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков // Словник-довідник. — К.: Знання, 2007. — 624 с.
8. Хижнякова Н. О. Екологічне управління в сфері поводження з непридатними та забороненими до використання хімічними засобами захисту рослин / Н. О. Хижнякова, В. Т. Чабаненко, О. О. Карпенко // Економ. інновації. — 2011. — Вип. 44. — С. 315 — 327.
9. Метлова Л. П. Теорія та практика поводження з відходами (на прикладі Донецької області): монографія / Л. П. Метлова. — Донецьк: НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2004. — 168 с.
10. Сытник К. М. Словарь-справочник по экологии / К. М Сытник, А. В. Брайон, А. В. Гордецкий и др. — К.: Наук. думка, 1994. — 664 с.
11. Мікульонок І. О. Основні методи і шляхи використання полімервмісних відходів / І. О. Мікульонок, Г. Л. Рябцев // Наук. вісті НТУУ «КПІ». — 2001. — № 2. — С. 135-14
12. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія / Л. С. Гринів. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 240 с.

202total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.04.2013