Вартість публікації

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ З УКРАЇНИ

Збірник наукових праць «Економічна теорія та право» є журналом відкритого доступу, який безплатно поширюється через мережу Інтернет і дає можливість швидко ознайомити науковців усього світу із здобутками авторів. При цьому ні читачі, ні наукові бібліотеки не сплачують за доступ до друкованих чи онлайн-версій статей, а редакція не отримує доходів від їх розповсюдження.

Для оброблення статей та надання редакційних і видавничих послуг запроваджено плату для авторів – 60 грн за одну повну чи неповну сторінку. Список літератури, references та анотації входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачуються.

Отримані кошти покривають витрати на редагування, коректорську підготовку матеріалів, верстку збірника, типографські роботи, ведення сайту, вартість присвоєння статті коду DOI,  розсилку примірників до бібліотек України, обчислення імпакт-фактору збірника в окремих міжнародних наукометричних базах, а також поштову пересилку 1 примірника збірника автору.

Додатково оплачується переклад статті або анотації на англійську мову.

Сплата коштів авторами (або спонсорами, установами чи роботодавцями) здійснюється після прийняття статті до публікації. Реквізити банку надає редакція.

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська