ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. ЄМЦЯ «НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», КИЇВ, ЗАТ «НІЧЛАВА», 2018

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19
ORCID ID:

В рубрицi

Наукові дискусії та огляди;

Підписано до друку

21.09.2018

Номер випуску

2018 - № 3 (34)

Cторінка

119-132

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

001.92

ISSN print

2411-5584

Анотація

Ні

Ключові слова

Ні

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

155

Список літератури

Ні

15.09.2018