2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, БІЗНЕС-ІНДУСТРІЯ

Економічна теорія права

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Економічний аналіз права

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ЩОДО НЕРЕАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Наукові дискусії та огляди

БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу

СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І КОНСАЛТИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ За підсумками регіональної науково-практичної конференції молодих учених

ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Виступ на науково-теоретичному семінарі кафедри

Право

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕЖАХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ПЕРЕД ЄС ТА СОТ

СУДОВА ПРАКТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І ДИНАМІЗМУ ЗАКОНОДАВСТВА