2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40) 2020 - № 2 (41)

Економічна теорія

ГЛОБАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЛЮДСЬКИЙ КАПIТАЛ КОРПОРАЦIЇ: СУЧАСНI ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: КЛАСИЧНИЙ ТА НЕОКЛАСИЧНИЙ ПІДХОДИ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ФІРМИ В МЕЖАХ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

Економічна теорія права

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ ІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДХОДУ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ ТА ПРАВОЗНАВЦІВ

ЯКІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ : ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

Економічний аналіз права

КОРПОРАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ПРО ЩО ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ЗАКОРДОННІ ВЧЕНІ?

Наукові дискусії та огляди

ВІЙНА І МИР … І РЕЛІГІЯ : РЕЛІГІЙНА СВОБОДА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)

НАУКОВА ДИСКУСІЯ В РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО » З КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ , ОБ ҐРУНТОВАНИХ У МОНОГРАФІЇ С. А. ДАВИМУКИ І Л. І. ФЕДУЛОВОЇ «КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ : ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ »

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Право

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ