2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40) 2020 - № 2 (41)

Економічна теорія

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

СОЦIAЛЬНО-EКОНОМIЧНИЙ ПОТEНЦIAЛ КРЕАТИВНОЇ КОРПОРАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Економічна теорія права

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО: ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові дослідження у галузі «Право та економіка»)

Економічний аналіз права

ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ

Наукові дискусії та огляди

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗНАВЦІВ (огляд результатів наукової дискусії в редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право»)

Право

АУТСОРСИНГ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ВІДНОСИНИ ЕКОЛОГІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА СФЕРУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КОДИФІКАЦІЇ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ФУНДАМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ФУНКЦІЯМИ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

АРХІТЕКТОНІКА ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ