2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40)

Економічна теорія

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ОСОбЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

НАУКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИTКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ

ІНСТИТУЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Економічна теорія права

ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ ПРЕДМЕТА РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

Економічний аналіз права

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Наукові дискусії та огляди

A CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY IN UKRAINE AND LEGAL MECHANISMS OF ITS IMPLEMENTATION

A PHENOMENON OF OUTSOURCING ACTIVITY AS AN OBJECT OF ECONOMIC AND LEGAL REGULATION

AN ECONOMIC SYSTEM AND ECONOMIC LAW: WAYS OF IMPROVEMENT OF THE NATIONAL LEGISLATION

AN ISSUE OF LEGAL QUALIFICATION OF BUSINESS ENTITIES OF A LARGE BUSINESS

CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORKS OF THE SPHERE OF ECOLOGICAL RELATIONS

CORPORATIZATION AND PRIVATIZATION OF ASSETS OF JSC «UKRZALIZNYTSIA»: A POSSIBLE MODEL OF HOLDING RELATIONS

ISSUES OF APPLICATION OF THE ECONOMIC LEGISLATION ON PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF PROVIDING AIRFARES

ISSUES OF LEGAL SUPPORT OF E-BUSINESS

KHARKIV SCHOOL OF ECONOMIC LAW AND DEVELOPMENT OF A DOCTRIONAL POSITION

MATTERS CONCERNED WITH TRAINING LAWERS OF A BUSINESS AND LEGAL FIELD IN WESTERN COUNTRIES

METHODOLOGY OF APPLICATION OF SPECIAL REGIMES FOR INNOVATIVE ECONOMIC ACTIVITY

PRINCIPLES OF ECONOMIC LAW IN A MECHANISM OF ECONOMIC AND LEGAL REGULATION

PURPOSES OF A STATE LEGISLATIVE POLICY IN THE SPHERE OF REGULATION OF INNOVATIVE INVESTING

Право

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО АЕРОПОРТУ ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

«М’ЯКЕ ПРАВО» У РЕГУЛЮВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СТОРІН ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ