2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40) 2020 - № 2 (41)

Економічна теорія

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ КОМПАНІЇ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФОРМИ ПРОЯВУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Економічна теорія права

ЕКОНОМІКА ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ФІСКАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕФЕКТ МАСШТАБУ ТА ЯКІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСАЛТИНГОВОГО ЮРИДИЧНОГО ЦИКЛУ

Економічний аналіз права

КОНКУРЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Право

ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РIШЕННЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ОСНОВНІ ПРАВОВІ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ТРАНСФЕР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: ЗАВДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ПОШУК СУЧАСНОГО СТАНДАРТУ

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК КЛЮЧОВИЙ ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ)

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА