2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40)

Економічна теорія

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАБИ — ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ПОЛІЦИКЛІЧНИЙ ПРОЦЕС

Економічна теорія права

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАїНСЬКІЙ СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА НЕРУХОМОЇ ВЛАСНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ГРУЗІЇ)

Економічний аналіз права

КОНКУРЕНТНА ДІАГНОСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Право

АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАїНІ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АТО: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CТИМУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА МІСЦЕ ГІПОТЕЗИ У СТРУКТУРІ НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ДОГОВІРНІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЛІТИКИ І ПРАВА У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБОРОТУ ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

ТРЕТІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІї ЯК СИСТЕМА ОКРЕМИХ СКЛАДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ