2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І ПРАВА ЛЮДИНИ: ПРОЯВИ ДИСОНАНСУ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Економічна теорія права

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Економічний аналіз права

ОСВІТНЄ ПРАВО ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРАВА

ДОСТУПНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

Право

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЯТИВНИХ ФУНКЦІЙ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАСОБИ, СКЛАД ТА СИСТЕМА

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ДРУГОМУ ЕТАПІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ