2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІСТУ ТА УПРАВЛІННЯ

НЕПРАЦЮЮЧИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЇ ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА

Економічна теорія права

РОЗБУДОВА ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА БАЗІ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ФІКЦІЯ?

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ МАСОВОЇ СПІВПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Економічний аналіз права

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ЯК ПРАВО ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: АНАЛІЗ СТАДІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Право

ВІДМЕЖУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИНАХОДУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОМБУДСМЕНА З ПРАВ ПАЦІЄНТІВ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОРУКА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КРЕДИТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ (ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН)

РЕКЛАМА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ: ПИТАННЯ ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЛЬ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СВОБОДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

НАПРЯМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ