2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НАДМІРНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ НЕРІВНІСТЮ В УКРАЇНІ

ПІДПРИЄМНИЦТВО У НЕСВІТСЬКИХ КРАЇНАХ І РЕЛІГІЙНИХ ДОКТРИНАХ

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ФІРМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНА НА ТЛІ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КВАЗІРЕНТА ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПЕРЕГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ

Економічна теорія права

ПРАВОВА ЕКОНОМІКА: ЗМІСТ ТА ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Економічний аналіз права

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОГО ПРАВА

СУВОРА ДЕЛІКТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Право

ВЗАЄМОДІЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

МІЖГАЛУЗЕВА КОНВЕРГЕНЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ

ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗВИТОК ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ