2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

КОНСАЛТИНГ ЯК СКЛАДОВА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

КРИПТОВАЛЮТА: СУТНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ

ПЕРЕТВОРЕНІ ФОРМИ ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: МАРКЕТИНГОВА ФІЛОСОФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

УРОКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙ У ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Право

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: МІЖГАЛУЗЕВА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ КОЛА ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

ПРАВОВА ПРИРОДА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ

ПРАВОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА СТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ

СИСТЕМНЕ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СИСТЕМОЮ ПРАВА