2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40)

Економічна теорія

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ГЛОБАЛЬНІ СУСПІЛЬНІ БЛАГА: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ДУХОВНЕ ВИРОБНИЦТВО у СТРУКТУРІ НОВОЇ ПАРАДиГМИ ПОЛІТЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ

ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОЇ І МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ: ОБҐРУНТУВАННЯ МІСІЇ І ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ

СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ у ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

СТРУКТУРНЕ КОРИГУВАННЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ТЕОРІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ФРІДРІХА ЛІСТА ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ

Економічна теорія права

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ КАС У МЕДИЧНОМУ СТРАХУВАННІ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВІДНОВЛЕННІ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Право

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЗАВДАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ДОГОВІР АУТСОРСИНГУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

ЗМІСТ ТА РІВНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

НАДІМПЕРАТИВНІ НОРМИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ПРО СПЕЦИФІКУ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СУЧАСНОЇ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА СФЕРУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЛІТАКОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

РОЗВ’ЯЗАННЯ КОЛІЗІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

САМОЗАХИСТ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ

СКАРГА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ПРАВОЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ