2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39)

Економічна теорія

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТРАХОВА ГРУПА»

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РАЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЕКОНОМІКА І ХРИСТИЯНСЬКА РЕЛІГІЯ: ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

КАТЕГОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ І ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ: ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

КРАУДФАНДИНГ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ВИДИ

ЛІБЕРАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

ВІД ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ

ОЦІНКА ЗДОБУТКІВ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ НЕРІВНІСТЮ

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК УМОВА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УНІВЕРСИТЕТ ЯК РОБОТОДАВЕЦЬ: КАДРОВІ СТРАТЕГІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Економічна теорія права

КРИЗА СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Право

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ)

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ У ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МИТНИЙ РЕЖИМ: ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

МІСЦЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОГО КОЛА

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ПОБУДОВІ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ З ПОХІДНИМИ НАСЛІДКАМИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ПРАВАМИ НА БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ, ЯКІ НА НІЙ РОЗТАШОВАНІ

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ДО СУДУ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ TRIPS НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ

СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 252 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ