2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40) 2020 - № 2 (41)

Економічна теорія

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

НАКОПИЧЕННЯ ЗНАНЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗМІСТ ТА УМОВИ

НЕКОМЕРЦІЙНІ ІНСТИТУТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-РИНКОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ І МЕЙНСТРИМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

СЬОМИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УКЛАД: МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Економічна теорія права

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

НЕТИПОВІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ПОЗИКОВА ПРАЦЯ: СУТНІСТЬ, РИЗИКИ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Право

АСОРТИМЕНТ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

ВІДРОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖБК НА РИНКУ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛОКАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

ЗАВДАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ІНСТИТУТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

НЕДОСКОНАЛИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ПЕК З БОКУ КОНТРОЛЮЮЧИХ ІНСТАНЦІЙ ТА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

НОРМОТВОРЧІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВІДНОСИН ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРО ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ОЗНАКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЕЛЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

СУЧАСНИЙ СТАН ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІТАКОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ