2017 - № 2 (29) 2010 - № 1 2010 - № 2 2010 - № 3 2011 - № 1 (4) 2011 - № 2 (5) 2011 - № 3 (6) 2011 - № 4 (7) 2012 - № 1 (8) 2012 - № 2 (9) 2012 - № 3 (10) 2012 - № 4 (11) 2013 - № 1 (12) 2013 - № 2 (13) 2013 - № 3 (14) 2013 - № 4 (15) 2014 - № 1 (16) 2014 - № 2 (17) 2014 - № 3 (18) 2014 - № 4 (19) 2015 - № 1 (20) 2015 - № 2 (21) 2015 - № 3 (22) 2015 - № 4 (23) 2016 - № 1 (24) 2016 - № 2 (25) 2016 - № 3 (26) 2016 - № 4 (27) 2017 - № 1 (28) 2017 - № 2 (29) 2017 - № 3 (30) 2017 - № 4 (31) 2018 - № 1 (32) 2018 - № 2 (33) 2018 - № 3 (34) 2018 - № 4 (35) 2019 - № 1 (36) 2019 - № 2 (37) 2019 - № 3 (38) 2019 - № 4 (39) 2020 - № 1 (40)

Економічна теорія

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ

ЛОГІКА НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В ТЕРМІНАХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ МІСЦЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ІНТЕГРАТОР ЗНАНЬ

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НООСФЕРІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

СІМЕЙНІ СІЛЬСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ДУХОВНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Право

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ: ПЕРЕХІД ДО ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО (ПРУДЕНЦІЙНОГО) РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРІВ КОМПАНІЙ

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРСЬКОЇ ДОКТРИНИ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА РАМКАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЧИ НАЙМ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОРОЗУМІННЯ