АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ РЕФОРМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000-0003-1359-834X

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

26.02.2018

Номер випуску

2018 - № 1 (32)

Cторінка

113-123

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

330.1:364.3:61(477)

ISSN print

2411-5584

Анотація

Стаття присвячена аналізу оптимістичного, песимістичного і найбільш імовірного прогнозу першого етапу медичної реформи в Україні та її фінансових ризиків. Обґрунтовано умови та запропоновано заходи, які дозволяють мінімізувати ризики формування ринку державних первинних медичних послуг.

Ключові слова

ринок медичних послуг, сімейний лікар, фінансування, менеджер.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 113-123

Список літератури

1. Котенко С. Л. Інвестування галузі охорони здоров’я як чинник людського розвитку. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 1 (17). С. 211–215.
2. Шевченко М. В. Об’єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і економічні реалії. Економіка та право охорони здоров’я. 2016. № 2 (4). С. 23–29. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11706/Shevchenko_Obyednannya_finansovykh_resursiv%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 28.12.2017).
3. Загорський В. С., Лободіна З. М., Лопушняк Г. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. 276 с.
4. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168‑VIІІ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 31. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168–19 (дата звернення: 29.01.2018).
5. Іноземні студенти в Україні / М-во освіти і науки України; Укр. держ. центр міжнар. освіти. URL: http://studyinukraine.gov.ua/life-in-ukraine/internationalstudents-in-ukraine/ (дата звернення: 25.12.2017).
6. Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у вересні 2017 року / Держ. служба статистики України. Експрес-випуск. 2017. 16 листоп. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.12.2017).
7. Health at a Glance 2009 OECD Indicators. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2009_health_glance-2009‑en#.WlIN0jexWUk (дата звернення: 25.12.2017).
8. Health at a Glance 2017 OECD Indicators. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/socialissues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017‑en (дата звернення: 25.12.2017).
9. Міграція в Україні: цифри і факти / Міжнар. орг. з міграції (МОМ). Представництво в Україні. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf (дата звернення: 25.12.2017).
10. Найбідніші села України отримали шанс на виживання завдяки об’єднаним територіальним громадам. ТСН. Тиждень. 2017. 29 жовт. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/naybidnishi-sela-ukrayini-otrimali-shans-na-vizhivannya-zavdyaki-obyednanim-teritorialnim-gromadam.html (дата звернення: 25.12.2017).

16.02.2018