Автори

Фото

ПІБ

Посада

Місце роботи

Адреса

Статтi

Birca A. P. доктор економічних наук, професор Економічна академія Молдови (Університет) Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Chișinău 2005, Молдова Статтi
Kurowski Lech професор економіки, хабілітований доктор Державний університет прикладних наук Ангелуса Сілезіуса Польща, Валбжих Статтi
Mamaliga A. I. викладач Економічна академія Молдови (Університет) Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, Chișinău 2005, Молдова Статтi
МАТВЄЄВА Н. М. кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри економіки Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова м. Харків Статтi
Погореленко Наталія Петрівна докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри банківського бізнесу та фінансових послуг університет імени В. Н. Каразіна Україна, м. Харків, площа Свободи, 4 Статтi
Глущенко Ольга Володимирівна докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Харків, Україна, площа Свободи, 4 Статтi
ПИРОЖКОВ С. І. віцепрезидент, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної Національна академія наук України Україна, м. Київ Статтi
ШКУРОВ Є. В. кандидат філологічних наук доцент кафедри журналістики та реклами Державного торговельно‐економічного університету м. Київ, вул. Кіото, 19 Статтi
Szymaniec Piotr хабілітований доктор юридичних наук, професор Державний університет прикладних наук Ангелуса Сілезіуса Польща, Валбжих Статтi
Вібово Тауфік С. докторант Національне земельне агентство Сидоарджо, Індонезія Статтi
ДМИТРУК В. В. здобувач наукового ступеня доктора філософії, аспірант кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеол Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Україна, м. Івано-Франківськ Статтi
Автухов Костянтин Анатолійович кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Адабашев Тимур Кемалович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Адамюк Денис Іванович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Алієва Ельвіра Ісретівна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Амбарчян М. С. кандидатка економічних наук, доцентка кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного анал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Україна, м. Київ Статтi
Атаманова Юлія Євгенівна доктор юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Бабай Дар’я Олегівна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Базецька Ганна Ігорівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Баталов Олексій Анатолійович кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України Київ, Пирогова, 7а Статтi
Батигіна Олена Михайлівна кандидат юридичних наук, доцент Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Полтава, Першотравневий, 5 Статтi
Белова Оксана Анатоліївна студентка Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Бервено Оксана Володимирівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Україна, м. Харьков Статтi
Бережна Н. І. кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Білінська Ольга Володимирівна кандидат юридичних наук, суддя Червонозаводський районний суд м. Харкова Харків, Руднєва, 36 Статтi
Битяк Олексій Юрійович кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Благоразумова Ольга Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Харківський торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університ Харків, Отакара Яроша, 8 Статтi
Бодня Ігор Павлович кандидат медичних наук Харківський національний медичний університет Україна, м. Харків Статтi
Бодня Катерина Ігорівна доктор медичних наук, професор Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України Україна, м. Харків Статтi
Бондар Н. М. докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економіки Національний транспортний університет Київ Статтi
Борисенко Ігор Володимирович кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Борисенко Марина Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Бороденко М. М. студент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Брайловський Ілля Аркадійович кандидат економічних наук ЕП Наукова спілка Донбасу Донецьк Статтi
Бредіхіна Вікторія Леонідівна докторка юридичних наук, професорка кафедра екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна Статтi
Бровдій Алла Михайлівна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Броницька Владислава Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Броницький Олександр Миколайович кандидат економічних наук Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Бронова Ю. Г. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Бударна Віталія Олексіївна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Будецький Р. В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Бузгалін Олександр Володимирович доктор економічних наук, професор Московський державний університет імені М. В. Ломоносова Москва, Ленінські гори, 1 Статтi
Буткевич Ольга Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент Кримський юридичний інститут Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого АРК, Павленко, 5 Статтi
Вакім Вадад Еліасівна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Пушкінська, 77, Харків Статтi
Ваксман Реґіна Володимирівна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Ватаманюк Остап Зіновійович доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Львівський національний університет імені Івана Франка Львів, проспект Свободи, 18 Статтi
Вельцен В. С. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Веремей С. А. старший викладач Українська медична стоматологічна академія Полтава, Шевченка, 23 Статтi
Верещагіна Олена Сергіївна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Статтi
Веселов Микола Юрійович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22 Статтi
Веселова Лілія Юріївна кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративної діяльності поліції Одеський державний університет внутрішніх справ Україна, м. Одеса Статтi
Вінник Оксана Мар’янівна доктор юридичних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ, Володимирська, 60 Статтi
Вовк Дмитро Олександрович кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Вовк Ірина Андріївна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Возна Віра Олексіївна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Врублевська Катерина Миколаївна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Гавриш Ольга Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Харківський торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університ Харків, Отакара Яроша, 8 Статтi
Гадецька Світлана Вікторівна кандидат фізико-математичних наук, доцент Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи Харків, проспект Перемоги, 55 Статтi
Гайдар Олександр Євгенович аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Гайдученко Юлія Олександрівна старший викладач Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Артема, 29 Статтi
Ганжерлі Ганна Олегівна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Гейвандов Владислав Ашотович студент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Гетьман Анатолій Павлович доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, ректор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Україна, м. Харків Статтi
Гетьман Ірина Володимирівна кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України Харків, Чернишевська, 80 Статтi
Гладка Олена Валентинівна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Гнедик Євген Сергійович здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Говорун О.В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Головій Віктор Михайлович кандидат наук з державного управління, доцент Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Гончаров О.О. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Грабинська Ірина Володимирівна кандидат економічних наук, професор, професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівський національний університет імені Івана Франка Україна, м. Львів Статтi
Гриценко Андрій Андрійович доктор економічних наук, професор Інститут економіки та прогнозування НАН України Київ, Панаса Мирного, 26 Статтi
Гриценко Олена Аврамівна доктор економічних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Губін Кирил Григорович кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Гуд Тетяна Миколаївна кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри кримінального права № 2 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Україна, м. Харків Статтi
Гудіма Тетяна Степанівна кандидат юридичних наук, докторант, старший науковий співробітник Інститут економіко-правових досліджень НАН України Україна, м. Київ Статтi
Гузеват М.О. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Гузенко Ганна Миколаївна кандидат економічних наук, професор Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Артема, 29 Статтi
Гуменюк Володимир Володимирович доктор економічних наук, професор кафедри туризму Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Україна, м. Івано-Франківськ Статтi
Гурак Любов Василівна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Гурова Капіталіна Дмитрівна кандидат економічних наук, доцент Харківський торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету Харків, Отакара Яроша, 8 Статтi
Гуцалюк А. Н. кандидат економічних наук, доцент Класичний приватний університет Запоріжжя, вул. Жуковського, 70Б, Статтi
Давидюк Олександр Миколайович кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Даниленко Олена Леонідівна кандидат економічних наук Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Дарнопих Геннадій Юрійович кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Дейнека Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Полтава, Коваля, 3 Статтi
Дьомін С. С. Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Демченко І. С. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Денисов Андрій Ігорович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Деркач М. М. кандидат економічних наук, доцент Національний технічний університет Харківський Політехнічний інститут Харків, Фрунзе, 21 Статтi
Джабраілов Руслан Аятшахович доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інститут економіко-правових досліджень НАН України Україна, м. Київ Статтi
Доброрез О. Г. здобувач Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Дудка І. М. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Дутчак Віра Федорівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економічної діяльності Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана Україна, м. Кривий Ріг Статтi
Дутчак Руслан Романович кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і оподаткування Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана Україна, м. Кривий Ріг Статтi
Духов Володимир Єгорович кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет внутрішніх справ Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27 Статтi
Єгорова Ольга Юріївна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Єгорова Тетяна Петрівна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Єгорова Юлія Валеріївна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет будівництва та архітектури Харків, Сумська, 40 Статтi
Єфремова К.В. кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України Харків, Чернишевська, 80 Статтi
Єчина Лариса Володимирівна старший викладач Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Жданова В. А. студент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Жмурко О. В. асистент Львівський національний університет імені Івана Франка Львів, Університетська, 1 Статтi
ЗАДИРАКА Н. Ю. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, м. Київ Статтi
Задорожна Ольга Григорівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківський національний університет імені В. Н. Кара- зіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Задихайло Дмитро Вітольдович доктор юридичних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Задихайло Дмитро Дмитрович кандидат юридичних наук, асистент Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Полтава, Першотравневий, 5 Статтi
Заїченко Лілія Ісхаківна інспектор відділу аспірантури і докторантури Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Зайцев Юрій Кузьмич доктор економічних наук, професор ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ, Перемоги, 54/1 Статтi
Зайцева Олена Іванівна студентка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Зайцева Марина Миколаївна кандидат економічних наук, старший викладач Харківська державна академія культури Харків, Бурсацький узвіз, 4 Статтi
Зверук Людмила Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент Київський кооперативний інститут бізнесу і права Київ, вул. Ломоносова, 18 Статтi
Зеленов А. С. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Зінченко Ірина Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
ЗОЛІНА Дар´я Олександрівна магістрантка Державного торговельно-економічного університету, Україна, м. Київ м. Київ, вул. Кіото, 19 Статтi
Івасішина Н. В. старший викладач кафедри Харківський університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 13 Статтi
Івченко К.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ, Володимирська, 60 Статтi
Ангелко І.В. кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економіки і маркетингу Національний університет Львівська політехніка Україна, м. Львів Статтi
Шушакова І. К. кандидатка економічних наук, старша викладачка Київський національний торговельно-економічного університет Україна, м. Київ Статтi
Іванова Ганна Сергіївна кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Іващенко Марина Вікторівна кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної теорії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 Статтi
Недоступ Катерина Костянтинівна аспірантка кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Україна, м. Дніпро Статтi
Казюка Наталія Петрівна кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туризму Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Україна, м. Івано-Франківськ Статтi
Камінська Тетяна Михайлівна доктор економічних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Карасава Олег Петрович здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Карнаух Богдан Петрович кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
ЗЕЛЕНСЬКА Катерина Сергіївна магістрантка кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вул. Пушкінська, 77 , м. Харків Статтi
Квітка Антон Володимирович кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Квітка Е.Є. викладач Харківський гуманітарний університет Народна українська академія Харків, Лермонтовська, 27 Статтi
СВИРИДЕНКОВ Кирило Петрович магістрант кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вул. Пушкінська, 77 , м. Харків Статтi
Клімова Світлана Миколаївна кандидат наук з державного управління, доцент Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при П Харків, просп. Московський, 75 Статтi
Клочко Т. Ю. студентка Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Князєва Катерина Юріївна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Ковальова О.П. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Ковач Денис Леонідович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Колесніков О.А. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
КОЛЄСНІК Т. В. докторка юридичних наук, професорка кафедра цивільно-правових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ Україна, м. Маріуполь Статтi
Коломієць Ганна Миколаївна доктор економічних наук, професор Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Кондратенко Д. К. аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Кондратенко Діана Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет будівництва та архітектури Харків, Сумська, 40 Статтi
Кононова О.В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Коржова О. В. старша викладачка Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Україна, м. Харків Статтi
Корнєєва Ганна Юріївна студентка Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Корнівська Валерія Олегівна кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інститут економіки та прогнозування НАН України Київ, Панаса Мирного, 26 Статтi
Коровіна Наталя Валентинівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Короленко Віра Валеріївна кандидат економічних наук Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Косінова К. С. студентка Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Пушкінська, 77, Харків Статтi
Костюк В. Д. студент Харківський університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Костюченко Олена Євгеніївна кандидат юридичних наук, доцент Університет державної фіскальної служби України Ірпінь, вул. Університетська, 31, Статтi
Котляр А.О. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Кочергіна К.О. кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Кравчук О.О. доктор юридичних наук НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, пр-т Перемоги, 37 Статтi
Кравчун Анастасія Сергіївна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Крамарева О. С. кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при П Харків, Московський проспект 75 Статтi
Крюкова Ольга Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Кудас І. Б. кандидат юридичних наук, доцент кафедри кафедра міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, вул. Пушкінська, 77 Статтi
Кудрявцева Вікторія Вікторівна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Кузьміна Марина Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Куценко А.О. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Лавренюк Т. А. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Пушкінська, 77, Харків Статтi
Лагутін Василь Дмитрович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото, 19 Статтi
Лебьодкін К.С. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Левковець Олена Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Левченко Ю.І. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Лизогуб Віктор Андрійович асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Лісовий М. А. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Лозо В’ячеслав Іванович доктор юридичних наук, професор Національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Україна, м. Харків Статтi
Лордкіпанідзе Леван викладач права Батумський державний університет імені Шота Руставелі Батумі, Ніношвілі, 35 Статтi
Луценко Сергій Михайлович здобувач Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Лученко Дмитро Валентинович кандидат юридичних наук,доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Маковоз Оксана Сергіївна кандидат економічних наук, старший викладач Харківський національний університет внутрішніх справ Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27 Статтi
Макуха Світлана Миколаївна доктор економічних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Малахова Лариса Володимирівна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Малолітнева Веста Костянтинівна кандидат юридичних наук, учений секретар Інститут економіко-правових досліджень НАН України Україна, м. Київ Статтi
Мамалуй Олексій Олександрович кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Марахін Євген Анатолійович здобувач Інститут економіко-правових досліджень НАН України Київ, Желябова, 2 Статтi
Мартинів Ірина Костянтинівна кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото, 19 Статтi
Марченко Ольга Сергіївна доктор економічних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Маршуба М.О. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Масляєва К.В. кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Матвєєва Анастасія Володимирівна кандидат юридичних наук НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України Харків, Чернишевська, 80 Статтi
Матросова Людмила Миколаївна доктор економічних наук, професор Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Машкіна Л.О. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Меленцова Ольга Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Менів Я. О. аспірантка Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Микитась Вікторія Володимирівна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Мілаш Вікторія Сергіївна доктор юридичних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Минко Нікіта Андрійович магістрант кафедри економічної теорії, молодший фахівець з трансфертного ціноутворення Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Мовчан Д. Г. студент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Можайкіна Наталія Василівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Моісеєнко Ю. М. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Морозов Г.В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Морщагіна Н.С. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Москаленко Олександра Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ, Перемоги, 54/1 Статтi
Москаленко Олена Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» Україна, м. Харків Статтi
Мотигін Д. В. завідувач відділу економічних досліджень Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Україна, м. Одеса Статтi
Мужилівський Владислав Володимирович аспірант Харківський національний університет будівництва та архітектури Харків, Сумська, 40 Статтi
Мужиловський А. А. магістр права та економіки Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Київ Статтi
ІЛЬЮЩЕНКО Г. В. кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Україна, м. Дніпро Статтi
Набатова Ольга Олександрівна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Назиров Карім Заріфович аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Нащекіна Ольга Миколаївна кандидат фізико-математичних наук, доцент Національний технічний університет Харківський Політехнічний інститут Харків, Фрунзе, 21 Статтi
Нестеренко Ірина Володимирівна магістрантка кафедри економічної теорії, молодший юрист консалтингової компанії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Нечипорук Людмила Володимирівна доктор економічних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Носік Олена Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Національний фармацевтичний університет Харків, Пушкінська, 53 Статтi
Носова Ольга Валентинівна доктор економічних наук, професор Харківський національний університет внутрішніх справ Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27 Статтi
Овсієнко Ольга Вікторівна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Світличний О. С. магістр економіки, магістр права Адвокатське бюро «КИРИЧЕНКА» м. Харків, Україна Статтi
Олійник Олександр Володимирович доцент Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Артема, 29 Статтi
Олефір Андрій Олександрович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Омаров А. М. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Осадча Анна Сергіївна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Осецький В.Л. доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічног Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ Статтi
Оснадчук В. М. магістрант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Останіна А. В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Остапенко Юлія Ігорівна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
ОСТРОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович кандидат економічних наук, доцент Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова вулиця Маршала Бажанова, 17, Харків Статтi
Павловська Людмила Миколаївна кандидат юридичних наук,доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Палиця С.В. здобувач Інститут економіки та прогнозування НАН України Київ, Панаса Мирного, 26 Статтi
Панкратова Олена Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Панчишин Степан Михайлович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівський національний університет імені Івана Франка Україна, м. Львів Статтi
Пашков Віталій Михайлович доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Полтава, Першотравневий, 5 Статтi
Перов О.В. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Петряєв Олексій Олександрович кандидат економічних наук, доцент, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Пилипенко A. A. доктор економічних наук, професор Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Пісьменна К. С. кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Піскунов Роман Олександрович кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» Україна, м. Харків Статтi
Плавшуда Катерина Володимирівна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Погрібний Дмитро Ігорович кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Подцерковний Олег Петрович доктор юридичних наук, професор Національний університет «Одеська юридична академія» Одеса, Фонтанська дорога, 23 Статтi
Попадинець Олена Василівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харків, Петровського, 25 Статтi
Попенко О. В. студент Харківський університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Попов О. Є. доктор економічних наук, професор Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Попов Олександр Ігорович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Пронкіна Лора Іллівна кандидат економічних наук, професор Харківський торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університ Харків, Отакара Яроша, 8 Статтi
Просєкін М.А. аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Прудніков Віктор Анатолійович кандидат юридичних наук, директор видавництво "Право" Україна, м. Харків Статтi
Радєва Марина Миколаївна доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету Україна, м. Мелітополь Статтi
Радіонова І. Ф. доктор економічних наук, професор ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ, Перемоги, 54/1 Статтi
Радіонова Ольга Миколаївна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Радченко Любов Пантелеймонівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Артема, 29 Статтi
Разметаєва Ю. С. кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри прав людини та юридичної методології Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків Статтi
Решетило Валентина Петрівна доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Україна, м. Харків Статтi
Роздайбіда Олександр Васильович кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Романенко В. А. доктор економічних наук, професор Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото, 19 Статтi
Романишин Володимир Орестович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Україна, м. Київ Статтi
Рудяга Ірина Миколаївна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Русанова Вікторія Борисівна суддя Харківський апеляційний адміністративний суд Харків, Володарського, 46 Статтi
Рябченюк Юлія Володимирівна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Король С. Я. докторка економічних наук, доцентка Київський національний торговельно-економічного університет Україна, м. Київ Статтi
Савельєва Олена Миколаївна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Савицька Наталія Леонідівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Сальнікова Ганна Іванівна кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Самойлова Наталія Ігорівна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Самсонова Яна Олексіївна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Селезень Світлана Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харків, Петровського, 25 Статтi
Селіванова Ірина Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Семенишин А. В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Семенчукова Ірина Юзефівна кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії та маркетингу Вітебський державний технологічний університет Білорусь, м. Вітебськ Статтi
Сергєєва Наталі Сергіївна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Сердюков К. Г. кандидат економічних наук, доцент Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Cідельнікова Ірина Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Харків, Артема, 29 Статтi
Сидорова Світлана Володимирівна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Сікора І. І. студент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Сімкіна Н.В. аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Скакун Ольга Федорівна академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Кримський економічний інститут КНЕУ АРК, Севастопольська, 21/4 Статтi
Слатенькова Марія Олександрівна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Слухай В. В. студент Харківський університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харків, Маршала Бажанова, 17 Статтi
Смірнова К. С. аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Совєтова Катерина Олексіївна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Солоджук Тетяна Василівна кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Україна, м. Івано-Франківськ Статтi
Спащенко Г.М. аспірант Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото, 19 Статтi
Стадник Катерина Олександрівна аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Страпчук Світлана Іванівна кандидат економічних наук, старший викладач Національний фармацевтичний університет України Харків, Пушкінська, 53 Статтi
Суслова В. В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Суходубова Ірина Володимирівна кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Тацій Лариса Василівна заступник голови Харківський апеляційний адміністративний суд Харків, Володарського, 46 Статтi
Терьошкіна Тетяна Євгеніївна кандидат економічних наук, доцент Інститут економіки та прогнозування НАН України Київ, Панаса Мирного, 26 Статтi
Тертишна Л. С здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Пушкінська, 77, Харків Статтi
Тимошенко К.В. аспірант Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Тимошенков Ігор Владиславович доктор економічних наук, доцент, професор Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Тимощук О.В. аспірант Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Київ, Дружби Народів, 28 Статтi
Титаренко Любов Михайлівна кандидат економічних наук, доцент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтава, Першотравневий проспект, 24 Статтi
Ткаченко Юрій Володимирович кандидат економічних наук, доцент Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Київ, вулиця Металістів, 17 Статтi
Тютюннікова Світлана Володимирівна доктор економічних наук, професор Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Українська Лариса Олегівна доктор економічних наук, професор Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Леніна, 9а Статтi
Уманців Галина Вікторівна кандидат економічних наук, доцент Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото, 19 Статтi
Уманців Ю. М. доктор економічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державний торговельно-економічний університет Київ Статтi
Уманців В. Ю. здобувач ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» Національний транспортний університет м. Київ Статтi
Ус Марина Володимирівна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Усатий В.О. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Устименко Володимир Анатолійович доктор юридичних наук, професор Інститут економіко-правових досліджень НАН України Київ, вул. Желябова, 2, Статтi
Утенкова К.О. докторка економічних наук, доцентка Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Харків, Україна Статтi
Фадєєв А.В. начальник управління Департамент аналізу банківських операцій НБУ Київ, Інститутська, 9 Статтi
ФАЙВІШЕНКО Д. С. докторка економічних наук, професорка завідувачка кафедри журналістики та реклами Державного торговельно‐економічного університету м. Київ, вул. Кіото, 19 Статтi
Федулова Любов Іванівна доктор економічних наук, професор Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото, 19 Статтi
Філатов Володимир Михайлович кандидат економічних наук, доцент Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Харків, пр. Науки, 9а Статтi
Філатова Любов Дмитрівна кандидат фізико-математичних наук, доцент Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи Харків, проспект Перемоги, 55 Статтi
Філатова-Білоус Н.Ю. кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного судочинства, арбітражу і міжнародного прив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків Статтi
Флегантова Анна Леонідівна кандидат економічних наук, старший викладач Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі Полтава, Коваля, 3 Статтi
Фрідман О. А. здобувачка кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Україна, м. Харків Статтi
Харченко А. М. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Харківська Катерина Володимирівна здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Хомутенко Алла Віталіївна кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри фінансів Одеський національний економічний університет Україна, м. Одеса Статтi
Хомутенко Віра Петрівна кандидатка економічних наук, професорка, судовий експерт Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Україна, м. Одеса Статтi
Хорт Ю.В. кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Христич Інна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Цесарський Фелікс Анатолійович кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Ціленко В.А. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Цувіна Т. А. докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного судочинства, арбітражу і міжнародного при Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків Статтi
Циганок Р. О. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Чайкін І. Б. кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України Харків, Чернишевська, 80 Статтi
Чевичалова Жанна В’ячеславівна кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Череповський Євген Володимирович здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Черняєва Анна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Україна, м. Полтава Статтi
Чуприн Костянтин Сергійович кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Чуприна Олена Олександрівна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Чуприна Олена Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Швед Ю.А. Директор з операційних послуг ТОВ «PricewaterhouseCoopers» Калгарі, Канада Статтi
Швидка Тетяна Ігорівна кандидат юридичних наук, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шевердіна Олена Валентинівна кандидат економічних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шевченко Євген Валерійович кандидат юридичних наук,доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шевченко Лариса Олександрівна кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Харків, Пушкінська, 49 Статтi
Шевченко Людмила Степанівна доктор економічних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шевченко Тетяна Петрівна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Шимко Артем Романович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шкодіна Ірина Віталіївна доктор економічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Шкурупій Ольга Всеволодівна доктор економічних наук, професор Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі Полтава, Коваля, 3 Статтi
Шпаков В.В. здобувач Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Штань Марина Володимирівна кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін Національна академія управління Київ, Ушинського, 15 Статтi
Штефан Вікторія Сергіївна спеціаліст Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шульга Марія Герасимівна кандидат юридичний наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Шульга Ольга Антонівна кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Київ, проспект Перемоги, 54/1 Статтi
Щокіна Олена Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Щелкунова Марія Сергіївна аспірант Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харків, пл. Свободи, 4 Статтi
Яворська Людмила Михайлівна кандидат економічних наук, доцент Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харків, Петровського, 25 Статтi
Якименко-Терещенко Наталія Василівна доктор економічних наук, професор Харківський торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університ Харків, Отакара Яроша, 8 Статтi
Яковлєв А. А. кандидат юридичних наук, заступник головного вченого секретаря Національна академія правових наук України Київ, Пилипа Орлика, 3 Статтi
Яненкова Ірина Георгіївна кандидат економічних наук, доцент Інститут економіки та прогнозування НАН України Київ, Панаса Мирного, 26 Статтi
Янишен Богдан Вікторович аспірант Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi
Ярмак Ольга Віталіївна кандидат економічних наук, доцент Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Харків, пров. Плетньовський, 5 Статтi
Яроцький Віталій Леонідович доктор юридичних наук, професор Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків, Пушкінська, 77 Статтi